می ارزد که روزهای تکراری و مزخرف زندگی را بگذرانی تنها برای یک لبخند دوست

می ارزد که در میان تیرگی ها و ناامیدی ها به عشق نگاه دوست صبح برخیزی و لبخند بزنی

می ارزد که زندگی کنی به امید پیدا کردن آشنایی که همدم است و خویشاوند

می ارزد که بگویی “این نیز بگذرد” و در پشت پیچ بعدی حضور بهاریش را انتظار بکشی

می ارزد که درد بکشی و به دردخو کنی و نام دوا مپرسی و دلخوش به یادگاری از دوست باشی

می ارزد که در میان همه ی بیگانگانی که دلت را اسیر غربت بی اویی کرده اند به یادی دلخوش باشی

می ارزد که بدانی فرصت کم است اما شوق لحظه ای، تو را به بودن و زندگی کردن وادارد

می ارزد که دل دریا کنی و لب خندان بیاری همچو جام

زندگی سخت می ارزد به خاطر همه ی بهانه هایی که رنگ عشق دارد

زندگی می ارزد چون نگاه دوست نگران است

" /> زندگی سخت می ارزد - هاله حامدی فر | Haleh Hamedifar

زندگی سخت می ارزد

اشتراک گذاری

زندگی سخت می ارزد

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
32

می ارزد که روزهای تکراری و مزخرف زندگی را بگذرانی تنها برای یک لبخند دوست

می ارزد که در میان تیرگی ها و ناامیدی ها به عشق نگاه دوست صبح برخیزی و لبخند بزنی

می ارزد که زندگی کنی به امید پیدا کردن آشنایی که همدم است و خویشاوند

می ارزد که بگویی “این نیز بگذرد” و در پشت پیچ بعدی حضور بهاریش را انتظار بکشی

می ارزد که درد بکشی و به دردخو کنی و نام دوا مپرسی و دلخوش به یادگاری از دوست باشی

می ارزد که در میان همه ی بیگانگانی که دلت را اسیر غربت بی اویی کرده اند به یادی دلخوش باشی

می ارزد که بدانی فرصت کم است اما شوق لحظه ای، تو را به بودن و زندگی کردن وادارد

می ارزد که دل دریا کنی و لب خندان بیاری همچو جام

زندگی سخت می ارزد به خاطر همه ی بهانه هایی که رنگ عشق دارد

زندگی می ارزد چون نگاه دوست نگران است

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
32

نظر بدهید