نوشته های من

  باگانی ماهانه برای خرداد ۱۳۸۸

اولین سینامه

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 1 سینامه نشریه داخلی سیناژن بود که چند صباحی منتشرشکردیم و سرمقاله نویسش من بودم ————————————————————————————————————– اولین سی نامه سیناژنی ها در دست شماست. اینکه چرا سی نامه متولد شد و اینکه هیات تحریریه چه در سر دارد، شاید خالی از لطف نباشد. هر بار که با بچه […]