نوشته های من

  باگانی ماهانه برای آبان ۱۳۸۸

من، ریشه ی درد تاریخی ما (سینامه ۴)

Like Like Love Haha Wow Sad Angry   سال را به نیمه رسانده ایم، سالی پر هیاهو و داغ اما گذشته از همه ی آنها که گفته ایم و نگفته ایم برای فردایمان چه کرده ایم؟ بسیار از این دفترها را رج زده ایم و سیاه کرده ایم بی هیچ تفکری. سالهاست نیازمند تفکر جمعی […]