نوشته های من

  باگانی ماهانه برای آذر ۱۳۸۸

سینامه ۵

Like Like Love Haha Wow Sad Angry راستش یک آقا یا خانم TM مبدل به NA یک مطلبی نوشت و ما حسب وظیفه ممیزی و سردبیری و مثلاً این حرفها خواندیم اما یادمان افتاد که سرمقاله ی خودمان را ننوشته ایم ، آمدیم سرمقاله بنویسیم هرچه کردیم جدی و احساسی بنویسیم نشد که نشد ، […]