نوشته های من

  باگانی ماهانه برای بهمن ۱۳۸۸

حسرتی و دیگر هیچ (سینامه ۶)

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 4   پیشینه تاریخی ما نشان می دهد که همواره ایرانیان مردمانی گذشته نگر بوده اند و بیشتر عمر صرف حسرت گذشته ها کرده اند. این عادت، سنت یا حتی خصلت بارها و بارها باعث شده که چشم برداشته ها فروبندیم و آنها را به حسرتی برای فردایمان […]