نوشته های من

  باگانی ماهانه برای فروردین ۱۳۸۹

هرچه می خواهد دل تنگت بگو (سینامه ۷)

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 5 علی رغم رشته تحصیلی و سالهایی که در این راه گذرانده ام سخت بر این باورم که موثرترین مسکن هر درد، بی شک بیان درد است نزد کسی که بشنود، شنوا باشد و در اغلب اوقات همین ما را بس . هفتمین شماره سینامه را در دست […]