نوشته های من

  باگانی ماهانه برای خرداد ۱۳۸۹

تویی که نمی شناسمت (سینامه ۸)

Like Like Love Haha Wow Sad Angry   بعد از مدتها انتظار، چند نامه در صندوق انتقادات کشف گردید، خطاب به من. از همه درد دل ها و انتقادات استفاده کردم، به دغدغه های شما فکر کردم و به افق های دورمان نگاه کردم. اما از میان همه آن گله های صمیمانه، از میان همه […]