نوشته های من

  باگانی ماهانه برای شهریور ۱۳۸۹

زندگی سخت می ارزد

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 52 می ارزد که روزهای تکراری و مزخرف زندگی را بگذرانی تنها برای یک لبخند دوست می ارزد که در میان تیرگی ها و ناامیدی ها به عشق نگاه دوست صبح برخیزی و لبخند بزنی می ارزد که زندگی کنی به امید پیدا کردن آشنایی که همدم است […]