نوشته های من

  باگانی ماهانه برای آبان ۱۳۹۰

سینامه ۱۴

Like Like Love Haha Wow Sad Angry بعد از تاخیری طولانی در میانه ی همه ی شلوغی های نه چندان غیرعادی ما، سینامه را هم جانی دوباره   می بخشیم. سینامه   می خواهد که حداقل سی نامه ی سیناژنی را در هر شماره در دل داشته باشد. پس باز کنید درهای دل را به سوی صفحه […]