نوشته های من

  باگانی ماهانه برای اسفند ۱۳۹۰

من باهوش نیستم

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 58 یک دو سه هفته ای است که یک نظریه ای در ذهنم آمده. آن هم این است که یک نفری یا یک جریانی یا یک کشوری یا یک گروهی نمی دانم یک جای این تاریخ یک … (کش دار) ما ایرانی جماعت را به طور اساسی سرکار […]