نوشته های من

  باگانی ماهانه برای تیر ۱۳۹۲

وارث

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 3713 با  عشق به همسرم و عرض ارادت به تمام مردانی که با همکاری و دوستی مرا حمایت، تایید و کمک کرده اند، درد دلی داشته ام از روزها که اخیرا” گریبانم گرفت   ________________________________________________________________________________________  خیلی فکر کردم که حس این روزهایم را چطور بنویسم. آخرش دیدم که […]

بی وجود ها

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 14 آدم های بی جود خیلی هم به در نخور نیستند بخصوص اگر اشتباهی گرفته باشی آنها را. اگر رفیق یک “بی وجود” بشوی داستان جالبی در انتظار توست. یک روز، یک روز خیلی گرم یا یک روز خیلی سرد شاید هم بهاری یا پاییزی، یک روز خلوت […]