نوشته های من

  باگانی ماهانه برای آبان ۱۳۹۲

به خودت اعتماد کن                              

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 15   مطالعات درباره رشد شخصیت و بلوغ نشان می دهد که مرحله اول رشد شخصیت ” اعتماد ” است. اعتماد از آن داستانهای به ظاهر ساده اما در واقع بسیار پیجیده و بحث برانگیر است. برای بزرگ شدن لازم است به خود و محیط اطرافمان اعتماد داشته […]

داستان تلخ

Like Like Love Haha Wow Sad Angry یک جایی از تاریخ روح لطیف انسانی ما را کشته اند. یک جایی و یک روزی بذر خشونت را توی نطفه های ما کاشته اند و رفته اند ماجرای کردها از دید من که همیشه آنها را در مبارزه دیده ام یک سوال بی جواب بود که اول […]