نوشته های من

  باگانی ماهانه برای آذر ۱۳۹۶

سیناژن اعدام باید گردد !

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 93028134 اول بگویم که دلم سخت شکسته و عصبانی و خسته هم هستم اما  این متن را به خاطر هاله حامدی فر و دکتر فریدون مهبودی و سیناژن ننوشته ام. این متن را برای قریب سه هزار جوانی نوشتم که بی رحمانه خالصانه ترین تلاشهایشان یا کذب خوانده […]