نوشته های من

  باگانی ماهانه برای شهریور ۱۳۹۷

روز داروسازان مبارک

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 222166 این روزها گویا همه از سراسر دنیا پا سفت کرده اند به جنگ با امید. از آنها که از آن سوی دنیا دندان نشان می دهند تا اینها که برای اعلام برائت خودشان هرروز عددی بزرگتر از فساد دوستان سابقشان برملا می کنند تا دیگرانی که نانشان […]