نوشته های من

  باگانی ماهانه برای دی ۱۳۹۷

شکایت کجا بریم؟!

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 303124 اول می خواستم بپرسم که در این روزهای سخت، این روزهای جنگ اقتصادی، این روزهای سلطه ی ناامیدی چرا حواسمان به همدیگر نیست؟، اما وقتی بیشتر فکر کردم دیدم سوال و مطالبه از اساس غلط است. اگر چیزی بنام توجه به دیگری از اساس وجود داشت دیگر […]