نوشته های من

  باگانی ماهانه برای اسفند ۱۳۹۸

تو با سقف کاشانه ی من چه کردی؟!

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 129331 این روزها گویا روزهای حسرت از دست رفته هاست. شاید حسرت شکر شادی های کوچک و بزرگی که داشتیم دیری نپاید و بازهم زندگی به روال زیبای عادی شونده ی خودش برگردد، اما بعضی چیزها وقتی از دست می روند به این آسانی ها بر نمی گردد، […]