نوشته های من

  باگانی ماهانه برای شهریور ۱۳۹۹

عمر در گند به سر نتوان برد

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 847 تنها پرنده ای که میتواند به عقاب نوک بزند کلاغ است. کلاغ، پشت عقاب می نشیند و به گردنش نوک میزند. عقاب واکنشی نشون نمیدهد. عقاب وقتش را با کلاغ هدر نمیدهد. خیلی راحت بالهایش را باز میکند و شروع به اوج گرفتن در آسمان می کند. […]