نوشته های من

  بایگانی برای کار

یار مردان خدا باش

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 1092 دکتر عبده زاده رفت خبر دردناک است اما جدید نیست. بر اساس مصلحت جایگاه بنگاهیم عقل مصلحت اندیش حکم می کرد که زبان درکشم و قلم بشکنم اما اینبار دیگر نشد. چراکه هم بار سنگین رای تمام صنعتگران نه فقط دارو را به دوش می کشم و […]

شکایت کجا بریم؟!

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 303124 اول می خواستم بپرسم که در این روزهای سخت، این روزهای جنگ اقتصادی، این روزهای سلطه ی ناامیدی چرا حواسمان به همدیگر نیست؟، اما وقتی بیشتر فکر کردم دیدم سوال و مطالبه از اساس غلط است. اگر چیزی بنام توجه به دیگری از اساس وجود داشت دیگر […]

همه بر سر شاخ بن می بریم

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 9353 فضای این روزها دارو آنقدر خشن و مضحک و آلوده است که باید خیلی بی خیال باشی که بگذاری و بگذری. منافع فردی و کوتاه مدت ما را به آنجا برد که مجامع صنفیمان انگشت نما شدند، بزرگان سیاست گذاری و صنعت دارو تخریب شدند، اصالت صنعتمان […]

جانِ مریم چشماتو وا کن

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 934115 سرطان مریم میرزاخانی را از ما گرفت مریم از آن دختر های دهه ی پنجاهی بود از همان هایی که من خوب می شناسمشان. از آنهایی که خیلی سخت باورشان کردند، از آنهایی که انقلاب دیدند و جنگ دیدند و سختی اقتصادی. از همان بچه ها و […]

Dr Vahid Mahalati

یک انتخاب دیگر؛ نظام پزشکی

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 6810 سالهاست که دکتر وحید محلاتی را می شناسم ماه های اولی که وارد دانشکده داروسازی شدم و هنوز داروسازی را هم خوب نمی شناختم چه رسد به “صنف” آن را مصادف شد با داستان همیشگی اعطای حق زدن داروخانه به پراتیک ها. ما جوجه های نوظهور که […]

به مناسبت روز داروسازیمان

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 4 روز داروسازی امسال در انتهای ماه مبارک رمضان در سکوت گذشت. یاد زکریای رازی افتادم و چند لحظه ای درنگ مرا به این سو برد که چقدر داروساز هستیم ؟   این روزها درمیان همه ی دغدغه های بزرگ و کوچکمان از افزایش تعرفه ، حق مسئولیت […]