نوشته های من

  بایگانی آرشیو ها برای نظام پزشکی
Dr Vahid Mahalati

یک انتخاب دیگر؛ نظام پزشکی

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 6810 سالهاست که دکتر وحید محلاتی را می شناسم ماه های اولی که وارد دانشکده داروسازی شدم و هنوز داروسازی را هم خوب نمی شناختم چه رسد به “صنف” آن را مصادف شد با داستان همیشگی اعطای حق زدن داروخانه به پراتیک ها. ما جوجه های نوظهور که […]