سینامه ۲

اشتراک گذاری

سینامه ۲

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

آغاز نوشتن برای سی نامه اینبار سخت بود و اگر نبود اصرار دوستان و احساس اشتیاق دیگران، توانی برای نوشتن سراغ نداشتم. دو ماه پرحادثه را بدون سی نامه اما سرشار از نامه های “سی یا سی

 

آغاز نوشتن برای سی نامه اینبار سخت بود و اگر نبود اصرار دوستان و احساس اشتیاق دیگران، توانی برای نوشتن سراغ نداشتم. دو ماه پرحادثه را بدون سی نامه اما سرشار از نامه های “سی یا سی” گونه گذراندیم و بدون توجه به گرایشات مختلف به یقین هنوز از بهت و حیرت بیرون نیامده ایم. اما در این گیرودار روزهای گفتن ها و نگفتن ها ، روزهای سردرگمی، آنچه سخت خوب است دوستی است و این احساس که هنوز همدیگر را داریم و هنوز می توانیم همان چهره های دو ماه قبل را با همان کیفیت در دوستان و همکارانمان بشناسیم. مفتخریم که آنقدر صادق بوده ایم که در کوران هیجانات مختلف چهره ی جدیدی برای ارائه کردن نداشته ایم و جمعمان را با پرده برداری از رنگی دیگر غافلگیر نکرده ایم. اینجا، زیر سقف سیناژن به عشق خدمت به ایران و ایرانیان تلاش کرده ایم و هیچ متغیری در تغییر جهت بردار ما به سمت تولید وخدمت تاثیرگذار نخواهد بود. دلخوش به تسکین دردی بوده ایم و شعارمان زدودن خاطره ناتوانی از ذهن توانمندترین مردم دنیاست. صداقت ، ایمان و امید، سرمایه های گرانقدری است که آسان بدست نیاورده ایم و آنها را سخت پاس خواهیم داشت. در میان زنجیر محکم دوستی و همدلی ما تیرهای زمزمه و فتنه های زمانه اثر نخواهد کرد چرا که ما از عشق روئینه تنیم. چهره های صادق ، پرامید ، مومن و عاشق شما آسمان سیناژن را آنچنان رنگین کمانی کرده که تبلور تبارک ا… احسن الخالقین است.

دلهاتان خوش ، قامتتان استوار و فکرتان روشن. برای مادرمان ایران، همچنان فرزندانی افتخارآفرین و سربلند هستید ، هنوز هم سقف بلند آسمان گرچه گرد آلود، محکم بالای سرماست و هنوز روی زمین محکم و پر اطمینان ایران گرچه گرم و تفت آلود می توان ایستاد، می توان به افق نگاه کرد و از گرمی دست عزیزی بر شانه لذت برد.

مرا

تو

بی سببی

نیستی

به راستی

صلت کدام قصیده ای

ای غزل ؟

ستاره باران جواب کدام سلامی

به آفتاب

از دریچه تاریک ؟

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

نظر بدهید