نوشته های من

  باگانی ماهانه برای اردیبهشت ۱۳۹۲

وقتی بستنی هم افاقه نمی کند

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 14 گاهی آدم خودش هم نمی فهمد چه مرگش شده. انگاربار تنهایی عالم روی دلش سنگینی می کند. انگار تنهای تنها مانده اولش سعی می کند یکجوری از این ترس تنهایی خودش را بیرون بکشد. حتی آویزان این و آن می شود و بعد .. آدم ها فقط […]