نوشته های من

  باگانی ماهانه برای شهریور ۱۳۹۲

آدم های مجازی

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 2 خود بودن نعمتی است که عمدتا” از آن غافلیم. اینکه خود خودمان را بی هیچ بزکی توی آینه ای که نه محدب است و نه مقعر نگاه کنیم و بتوانیم لبخند بزنیم و دوستش بداریم، به زعم من عصاره ی ناب خوشبختی است. همین که دماغ بزرگمان […]