نوشته های من

  باگانی ماهانه برای شهریور ۱۳۹۲

آدم های مجازی

Like Like Love Haha Wow Sad Angry خود بودن نعمتی است که عمدتا” از آن غافلیم. اینکه خود خودمان را بی هیچ بزکی توی آینه ای که نه محدب است و نه مقعر نگاه کنیم و بتوانیم لبخند بزنیم و دوستش بداریم، به زعم من عصاره ی ناب خوشبختی است. همین که دماغ بزرگمان را […]