نوشته های من

  باگانی ماهانه برای دی ۱۳۸۹

سودای بتان

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 51 چند روز پیش داشتم دانه های برف را نگاه می کردم، توی شب دانه های سفید در آسمان برفی که گویا تهش چیزی روشن کرده اند، صدای فرو رفتن پا در برف و یادآوری شب های برفی به انتظار تعطیلی صبح، همه و همه حس های خوب […]

سینامه ۱۱

Like Like Love Haha Wow Sad Angry یک :  این روزها سخت سرگرم جایزه ملی کیفیت هستیم و می دانم که بسیای سئوال کرده اند که این داستان دیگر از کجا نازل شد؟ راستش را بخواهید سالهاست که جایزه ملی کیفیت در سطح کل صنایع برگزار می شود و امسال اولین سال جایزه ملی کیفیت […]

توهمی از داستان عشق

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 6 این قصه ی نامکرر را هر بار که می شنوم مرا وا می دارد به تاملی چند باره در این داستان. گرچه قابل انکار نیست که من هم منتظر بهانه ای هستم تا به سمت این داستان سری بخورم. بعد کافیست داستانی هم در میان آید، دیگر […]