نوشته های من

  باگانی ماهانه برای اردیبهشت ۱۳۹۸

یار مردان خدا باش

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 1092 دکتر عبده زاده رفت خبر دردناک است اما جدید نیست. بر اساس مصلحت جایگاه بنگاهیم عقل مصلحت اندیش حکم می کرد که زبان درکشم و قلم بشکنم اما اینبار دیگر نشد. چراکه هم بار سنگین رای تمام صنعتگران نه فقط دارو را به دوش می کشم و […]