نوشته های من

  باگانی ماهانه برای مهر ۱۳۹۰

یاران را چه شد؟!

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 13 هفته ی جنگ یا هفته ی دفاع مقدس، راستش نامش برای ما بچه های جنگ خیلی فرقی نمی کند. برای ما که روزگار بی خیالیمان پر از دلهره و خشم و هیجان گذشت اما نمی خواهم از خودمان بنویسم. شاید روزی دیگر و مجالی دیگر. همیشه دغدغه […]