نوشته های من

  باگانی ماهانه برای فروردین ۱۳۹۰

حافظ

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 1 یاد حافظ افتادم. همیشه به یادش هستم اما امشب می خواهم برایش بنویسم، شاید جبران. سالهاست، فکر می کنم از نه یا ده سالگی که پیدایش کردم. توی غزل هایش گم شدم. غلط خواندم و غلط حفظ کردم. خلاصه با این رند زندگی کردم ترسیدم و اشک […]

غریبی

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 3 تنهایی بد دردیه. تنها موندن میون آدما، نمی دونم شاید باید یه اسم دیگه ای براش گذاشت، من بهش می گم غریبی تنهایی ساده برای من گاهی لذت بخشه، حتی گاهی بهش نیاز دارم، گاهی حس می کنم بهم قدرت می ده، خودم رو پیدا می کنم، […]

آشتی

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 21  نگاش می کنم اما محل نمی ذاره، تکون هم نمی خوره، انگار نه انگار که همین یکی دو ماه پیش تا یه زیر چشمی نگاش می کردم سر می خورد تو دستام و اونقدر عشوه می اومد که هرچی تو دل بود می ریخت بیرون، اما حالا […]